Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE „TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI – SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA –ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA“

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH”, br. 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06), odredaba Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima-za uvezivanje radnog staža“, („Službene novine Federacije BiH”, broj 91/19), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o b j a v l j u j e PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE „TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI – SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA –ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA“.

Dodjela sredstava odnosi se na finansiranje neizmirenih obaveza preduzeća samo po osnovu doprinosa za PIO/MIO, zaposlenicima koji ostvaruju uslove za penzionisanje do dana podnošenja zahtjeva Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije po Programu. Odobrena sredstva su grant sredstva. Sredstva se dodjeljuju u cilju rješavanja socijalnog statusa zaposlenika, kroz penzionisanje.

Program traje do utroška sredstava, a najkasnije do kraja fiskalne godine. Ponovljeni Javni poziv će biti otvoren 7 dana od dana objave.

https://fmeri.gov.ba/media/1773/ponovljeni-javni-poziv-javnimpreduze%C4%87ima-pio-2019.pdf