Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE „TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI – SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA-ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA“

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH”, br. 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06), odredaba Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-za uvezivanje radnog staža“, koja je usvojena na 202. sjednici Vlade Federacije održanoj 05.12.2019.godine o b j a v l j u j e PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE „TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI – SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA-ZA UVEZIVANJE RADNOG STAŽA“

Pravo učešća na ponovljenom Javnom pozivu imaju sva privatna preduzeća, odnosno pravna lica koja su u sudski registar upisana kao privredno društvo u kojem privatna lica imaju udio u vlasništvu u iznosu, najmanje, 50% plus jedna dionica kao i privatna preduzeća u poteškoćama ili stečaju sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je osnovna djelatnost vezana za sljedeće sektore industrijske proizvodnje: − Metalna, elektro i automobilska industrija, − Industrija građevinskog materijala, − Drvna, papirna i grafička industrija, − Proizvodnja tekstila, kože i obuće, − Hemijska industrija i industrija gume i plastike.

Dodjela sredstava odnosi se na finansiranje neizmirenih obaveza preduzeća samo po osnovu doprinosa za PIO/MIO, zaposlenicima koji ostvaruju uslove za penzionisanje do 31.12.2019. godine. Dodjeljena sredstva su grant sredstva. Sredstva se dodjeljuju u cilju rješavanja socijalnog statusa zaposlenika, kroz penzionisanje.

Program traje do utroška sredstava, a najkasnije do kraja fiskalne godine. Ponovljeni Javni poziv će biti otvoren petnaest (15) dana od dana objave.

https://fmeri.gov.ba/media/1771/ponovljeni-javni-poziv-privatnim-preduze%C4%87ima-pio-2019.pdf