Podrška investitorima

Razvojni centar općine Kakanj u saradnji sa Timom za otklanjanje administrativnih barijera Općine Kakanj pruža sljedeće usluge podrške za investitore:

 1. Informisanje o mogućnostima ulaganja u općinu Kakanj
 2. Informisanje o podsticajnim programima za investitore u općini Kakanj
 3. Informisanje o podsticajnim programima za registraciju firme u općini Kakanj
 4. Informisanje o podsticajnim programima za građenje poslovnih objekata u općini Kakanj
 5. Administrativna podrška pri osnivanju firme u općini Kakanj
 6. Tehnička podrška pri osnivanju firme u općini Kakanj
 7. Konstultantske usluge u oblasti marketinga i promocije usluga/proizvoda novosnovanih firmi
 8. Informisanje o postojećim javnim pozivima za podsticaje i bespovratna sredstva
 9. Pružanje direktne tehničke podrške pri popunjavanju prijava za podsticaje i grant sredstva
 10. Organiziranje info dana o javnim pozivima s predstavnicima relevantnih ministarstava i institucija
 11. Posredovanje u komunikaciji sa nadležnim institucijama na državnom i lokalnom nivou
 12. Povezivanje investitora sa udruženjima poslodavaca i relevatnim poslovnim organizacijama

Dokumenti:

REGISTRACIJA FIRME U OPĆINI KAKANJ

Kako osnovati d.o.o.?
Kako osnovati obrt?

GRAĐENJE U OPĆINI KAKANJ
Upit za građenje u općini Kakanj
Lokacijska informacija
Urbanistička saglasnost
Odobrenje za građenje
Odobrenje za upotrebnu
Javna površina 

PODSTICAJI ZA PODUZETNIŠTVO 2018

Podsticaji za poduzetništvo 2018

PODSTICAJI ZA POLJOPRIVREDU 2018

Podsticaji za poljoprivredu 2018

PODSTICAJI ZA GRAĐENJE 2018

Podsticaji za građenje 2018