Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Po prvi put u ZDK: Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline izdvaja sredstva za čišćenje obala rijeke Bosne

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je Plan utroška sredstva ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, kojim je previđen iznos od 1.550.000 KM za očuvanje okolišta.

Sredstva će se realizirati putem Javnog poziva, a od ukupnog iznosa 900.000 KM opredijeljeno je za pomoć općinama Zeničko-dobojskog kantona u postupku zbrinjavanja komunalnog otpada, 500.000 KM za pomoć općinama Zeničko-dobojskog kantona u postupku čišćenja obala rijeke Bosne, te 150.000 KM za podšku podizanja svijesti o okolišu.

Osim toga, sredstva u iznosu od 850.000 KM će se realizovati javnom nabavkom opreme za tretman infektivnog otpada u zdravstvenim ustanovama na području Kantona, dok je 100.000 KM izdvojeno za sufinansiranje projekta izgradnje “Eko kuće” na Smetovima.

Pomenuti projekt planira pružiti pomoć općinama u realizaciji projekata koji se odnose na aktivnosti uklanjanja divljih deponija sa obala i korita rijeke Bosne, čišćenje priobalnog pojasa od krutog otpada, PET i PVC otpada, te svih drugih vrsta ambalažnog otpada.

Pored finansijskog, ekološkog i tehničkog, ovo predstavlja i krupan društveni sociološki problem. Provođenje aktivnosti čišćenja, također će doprinijeti nestajanju prakse ponovnog bacanja smeća na sanirane površine – poručio je Isak, ističući da navedene aktivnosti moraju biti praćene i organizovanim sistematskim, tehničkim i finansijskim mjerama, programima i projektima.