Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Pitanja i odgovori: Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za podnošenje prijava za učešće u provedbi druge faze Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG) u BiH

Projekt općinskog okolišnog upravljanja (MEG) upućuje poziv jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini (BiH) da se prijave za učešće u njegovoj implementaciji. Cilj Poziva je odabir 20 partnerskih JLS u kojima će se provoditi aktivnosti Projekta MEG tokom naredne četiri godine.

Više informacija o ovom javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Kako bi olakšali potencijalnim podnosiocima projektnih prijedloga u okviru ovog javnog poziva, u nastavku možete preuzeti pitanja i odgovore o ovom javnom pozivu – OVDJE.

Pitanja i odgovori potencijalnih podnosioca projektnih prijedloga u okviru Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za podnošenje prijava za učešće u provedbi druge faze Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG) u BiH

Info dan, tokom kojeg će zainteresirani moći dobiti dodatne informacije i pojašnjenja vezana za uslove javnog poziva, će biti organiziran putem Zoom platforme, 22. jula 2021. godine, sa početkom u 14 sati. Link za pristup Zoom platformi jeste:  https://undp.zoom.us/j/85890686186.

Podsjećamo, pоdnоsiоci prојеktnih priјеdlоgа priprеmајu svоје prојеktnе priјеdlоgе u sklаdu sa Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga.

Pismo namjere i Prijavni obrazac treba dostaviti u printanoj verziji, dok prateća dokumentacija, detaljno pojašnjena pod tačkom 4.3, treba da bude dostavljena isključivo u elektronskoj formi, na USB memorijskoj kartici.

Pismo namjerePrijavni obrazac i USB sa popratnom dokumentacijom  treba dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)

UN House, Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

sa naznakom:

za Projekat MEG II

Prijave mogu biti dostavljene lično, preporučenom ili kurirskom poštom na gore navedenu adresu.

Krajnji rok za podnošenje prijava, u skladu sa ovim Javnim pozivom i smjernicama, je

06.08.2021. godine do 17:00 sati

što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica.