Partner Search​

Partner Search je platforma Razvojnog centra općine Kakanj koja automatizmom iskazanog interesa potencijalnog partnerstva pravi biznis matching zainteresiranih i dostupnih organizacija kroz kompanije, u različitim industrijama.