Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

OTVOREN KONKURS „THE JAPAN WORLD EXPOSITION OF 1970“ fond sa prihodima od „Expo’70“ koji se koristi za podršku i subvenciju JEC grantova.

Ovi projekti osmišljeni su u cilju promocije međusobnog razumevanja različitih kultura.


Rok za prijavljivanje: 01-31. oktobar 2020. godine

Detaljne instrukcije nalaze se na linku: www.osaka21.or.jp/jecfund/english/information/data/guide_en.pdf