Osnivanje firme

Razvojni centar općine Kakanj u saradnji sa lokalnom zajednicom pruža administrativnu podršku u procesu registracije obrta, doo ili neprofitnih organizacija.