Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Općina Kakanj pripremila finansijsku injekciju za spas radnih mjesta: Za mart predviđeno 200.000 KM pomoći za više od 180 malih poduzetnika, pomoć usmjerena direktno radnicima

Uzimajući u obzir novonastalu situaciju, a u cilju smanjenja posljedica koje trpe privrednici zbog pojave koronavirusa, Općina Kakanj za mjesec mart interventno je opredjelila 200.000 KM iz Budžeta Općine Kakanj za pomoć u očuvanju radnih mjesta fizičkim i pravnim licima čije poslovanje je obustavljeno ili u značajnoj mjeri umanjeno pojavom koronavirusa.

Ovu pomoć će dobiti više od 180 fizičkih i pravnih lica registrovanih na području općine Kakanj (ugostiteljstvo, obrti, srodne djelatnosti, specijalizovane trgovine, mali poduzetnici do 10 zaposlenih). Pomoć će biti usmjerena direktno radnicima.

Radi se o sredstvima s budžetske pozicije „Subvencije za poticaj razvoja poduzetništva i obrta“.

Kroz dodatnu analizu budžetskih stavki i pomoći viših nivoa osigurat će se 1.500.000 KM za mjere pomoći i podsticaje u naredna tri mjeseca, u slučaju trajanja naloženih mjera prevencije.

Općinskom vijeću Kakanj bit će predložene odluke kojima će se privredni subjekti osloboditi plaćanja taksi na istaknutu firmu, zakupa javnih površina (ljetne i zimske bašte) i slično, za vrijeme trajanja borbe protiv koronavirusa.

Apelujemo na vlasnike poslovnih prostora u kojima se obavljaju djelatnosti pod zakupom da se solidarišu sa zakupoprimcima i uzmu o obzir činjenicu da objekti na ostvaruju prihode.

Apelujemo na više nivoe vlasti da donesu konkretne mjere za očuvanje radnih mjesta i pomoći preduzećima sa većim brojem zaposlenih obzirom na nedostatnost budžeta nižih nivoa vlasti (predlažemo moratorij na uplatu obaveznih doprinosa za plaće radnika) – naveli su iz Općine Kakanj.