Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Online prezentacija eKonsultacija

Ministarstvo pravde BiH i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) pozivaju sve zainteresovane pojedince/ke i predstavnike/ce organizacija civilnog društva na online prezentaciju o učešću u konsultacijama putem web platforme eKonsultacije i prezentaciju Etičkog kodeksa za organizacije civilnog društva (OCD) u Bosni i Hercegovini.

Prezentacija će se održati u dva termina srijeda, 24.03.2021. i četvrtak 25.03.2021. od 11:00 do 13:00h.

Zainteresovani se mogu prijaviti najkasnije do 22.03.2021.godine na adresu omir.tufo@cpcd.ba uz naznaku odabranog termina. Instrukcije za registraciju na ZOOM sesiju će biti dostavljene na osnovu prijave učešća, a predviđeno vrijeme trajanja prezentacije je 90 minuta.

Cilj prezentacije je da se zainteresovani građani i predstavnici civilnog društva upoznaju sa web platformom https://ekonsultacije.gov.ba te dobiju jasna uputstva na koji način je mogu koristiti. Platforma omogućava potpuno i pravovremeno informisanje o procesu donošenja pravnih akata na nivou Vijeća ministara BiH, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za aktivno učešće u kreiranju javnih politika. U drugom dijelu prezentacije, biće predstavljen Etički kodeks za organizacije civilnog društva kao skup normi, principa i vrijednosti utvrđenih sa ciljem standardizacije njihovog ponašanja i djelovanja. Prezentirani principi i vrijednosti podrazumijevaju dobrobit za grupe ljudi ili društvo u cjelini, odnosno prvenstveno je usmjeren na poštivanje javnog interesa kao ambijenta u kojem djeluju OCD.

civilnodrustvo.ba