Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Održan sastanak Razvojnog centra i Kluba Spasilaca GSS Kakanj

Danas, 03.04.2019. godine održan sastanak sa predstavnicima Kluba Spasilaca GSS Kakanj u cilju podrške u domenu kreiranja projektnih aplikacija prema međunarodnim i domaćim donatorima. Na sastanku su prezentovane aktivnosti Kluba Spasilaca GSS Kakanj sa ciljem uvrštavanja projektnih prijedloga Razvojnog centra za projektno djelovanje prema otvorenim i raspoloživim pozivima za dodjelu bespovratnih grantova.

Razvojni centar općine Kakanj je spreman projektnim djelovanjem pružiti podršku Klubu Spasilaca GSS Kakanj, kao i marketinški asistirati da se ovako značajna organizacija što bolje i kvalitetnije promoviše u javnosti.

Više informacija o aktivnostima Kluba Spasilaca GSS Kakanj možete pronaći na facebook stranici: https://www.facebook.com/KlubSpasilacaGSSKAKANJ/