Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

ODRŽAN INFO DAN: Partneri za lokalni ekonomski razvoj: Razvijanje partnerstva sa privatnim sektorom

U saradnji sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj REDAH i Regionalnom razvojnom agencijom REZ upriličen je INFO DAN na kojem je predstavljen BFC SEE Certifikat i standard povoljnog poslovnog okruženja, pogodnosti koje ovaj certifikat donosi za razvoj privrede u Općini Kakanj.


U skladu sa dodjelom BFC Certifikata za Općinu Kakanj, predstavljeni su i dodatni benefiti za privredna društva u vidu novog mehanizma za razvijanje saradnje javnog i privatnog sektora kroz platformu DeveloPPP koja je uspostavljena od Njemačkog Saveznog Ministarstva za privredu, saradnju i razvoj (BMZ), a koja se implementira kroz partnerstvo sa organizacijom GIZ – Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Video izjavu aktera sastanka možete pogledat na linku ispod:

O programu DeveloPPP

Njemački program develoPPP, kojem se pristupa preko organizacija GIZ, sequa i DEG, finansijski podržava uspostavljanje razvojnih partnerstava između javnog i privatnog sektora. Privatne kompanije mogu dobiti podršku za svoje investicije tako što svoje aplikacije predaju develoPPP na ocjenjivanje i odobrenje.


U svim opštinama koje nose BFC SEE certifikat uz podršku Kancelarija za LER predstavljen je i promovisan novi mehanizam njenim primarnim korisnicima tj. kompanijama koje posluju na teritoriji tih općina. Cilj je zainteresovati potencijalne investitore da formiraju razvojno partnerstvo uz pomoć sredstava develoPPP programa prema predviđenim kriterijumima, kako bi kompanija ostvarila svoj komercijalni interes, ali i pomogla poboljšanje poslovnog okruženja u elementima na koje se odnosi investicija i projektna ideja.

Podrška pri apliciranju na program
Privredna društva na području općine Kakanj mogu aplicirati na program DeveoPPP uz ispunjenje kriterija programa putem https://www.developpp.de/ uz podršku Općine Kakanj i Razvojnog centra općine Kakanj.
Razvojni centar Kakanj
Video/Foto: NTV IC