Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Odluka o dodjeli sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019. godinu

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, donosi odluku o dodjeli sredstava za realizaciju, projekata i sličnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019.godinu.

https://www.zdk.ba/ministarstvo-za-prostorno-uredenje-promet-i-komunikacije-i-zastitu-okoline/item/8125-odluka-o-dodjeli-sredstava-za-realizaciju-programa-projekata-i-srodnih-aktivnosti-iz-oblasti-zastite-okolisa-za-2019-godinu