Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

OBAVJEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA DODJELE PODRUČJA DJELOVANJA VETERINARSKIM STANICAMA NA PODRUČJU DIJELA EPIZOOTIOLOŠKE JEDINICE KAKANJ (Zona 2, Zona 3, Zona 5 i Zona 6)