Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Obavještenje o objavljivanju Javnog poziva

Obavještenje o objavljivanju Javnog poziva za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke dd Sarajevo, FMERI za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021.godinu.

Detaljne informacije su dostupne putem sljedećeg linka:

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/download/5212_824e9434ccae67e160e8353e20e58a35