Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

NOVI PROJEKAT – DIGITALNE VJEŠTINE ZA INTEGRACIJU NA TRŽIŠTE RADA finansira Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Razvojni centar općine Kakanj u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja, Mješovitom srednjom školom Kakanj i Općinom Kakanj implementira projekat “Digitalne vještine za integraciju na tržište rada”.Projekat “Digitalne vještine za integraciju na tržište rada” je dio programa “Podrška programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba sa fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada” i sadrži izradu online platforme putem koje ćemo učenicima omogućiti besplatnu obuku sa 8 modula iz oblasti digitalnih tehnologija, poduzetništva i projektnog menadžmenta. Projekat predstavlja nadogradnju neophodnog znanja i vještina za učenike Mješovite srednje škole, sa napomenom da će kompletan sadržaj modula obuke biti dostupan svim školama, poduzetnicima, startup-ovima, i pojedincima koji žele nadograditi svoje znanje kroz 8 modula ove perspektivne grane industrije, sa akcentom na napredno korištenje digitalnih tehnologija.Naš partner na projektu je Mješovita srednja škola Kakanj jer se radi o zanatima kojima je neophodna navedena obuka u cilju izlaska na tržište rada ili samozapošljavanje, a koji nemaju pristup istoj kroz nastavni program. Program je podržan od strane Općine Kakanj i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona