Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Nepovratna sredstva kompanije Novartis u iznosu od 50.000 USD.

Novartis podrška SDG 15 finansiranjem projekta koji koristi podatke / digitalne / nove tehnologije u cilju generisanja pozitivne akcije, zaštite, obnavljanja i održivog korišćenja usluga koje pruža prirodni ekosistem.


Rok za prijavu: 18. decembar 2020.

Više informacija ovdje

lakododonacija.rs