Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Nastavak projektnih aktivnosti Razvojnog centra: Projekat O.Š „15.april“ Doboj

Razvojni centar općine Kakanj u svojstvu projektnog biroa za izradu projektnih aplikacija za domaće i javne donatore, javne pozive i samoinicijativne projektne prijedloge, nastavlja pružati asistenciju javnim ustanovama na području općine Kakanj animirajući sinergijsko projektno djelovanje i saradnju u tom domenu.

AMBASADA R. BUGARSKE

Pored projekata koje smo radili za JU “Dom zdravlja Kakanj”, JU “Mladost Kakanj”, JU “Kulturno-sportski centar” Kakanj, gdje smo finalizirali projektne aplikacije za javni poziv Vlade Republike Bugarske i prvi put izašli sa tri aplikacije prema Ambasadi Republike Bugarske, radili smo i za domaće donatore, odnosno federalna i kantonalna ministarstva, kao i javne pozive lokalne zajednice. U saradnji sa Sporskim savezom općine Kakanj, finalizirali smo projektnu aplikaciju za Federalno ministarstvo kulture i sporta, što predstavlja kontinuitet otvorenosti Razvojnog centra Kakanj u pogledu proaktivnog projektnog djelovanja.

AMBASADA JAPANA

U aktuelnom javnom pozivu Ambasade Japana, imamo priliku aplicirati i eventualno povući sredstva za nabavku opreme i infrastrukturne radove u iznosu do 156.000,00 KM, uz detaljno kriterijski-relevantno pripremanje projektne aplikacije. Prva Javna ustanova koja je odgovorila na poziv Razvojnog centra općine Kakanj je O.Š „15.april“ Doboj.

Na poziv direktora O.Š „15.april“ Doboj, gdin. Nume Begovca, delegacije Razvojnog centra općine Kakanj je posjetila menadžment škole i detektovala potencijalne projektne potrebe ove škole. U fokusu projektnog djelovanja, a prema kriterijima Ambasade Japana, usmjereni smo izradu aplikacije za rekonstrukciju krova u područnoj školi u naselju Termoelektrana.

Razvojni centar općine Kakanj poziva sve subjekte koji djeluju na području općine Kakanj na otvorenu saradnju sa ciljem kreiranja i apliciranja na što više javnih grant sredstava domaćih i međunarodnih donatora.