Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Najznačajniji biznis forum malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini – MSP FORUM

29. april 2021.

ONLINE PRENOS Zoom i YouTube

U martu 2021. navršava se godinu dana od proglašenja pandemije i uvođenja vanrednog stanja, koje je prošle godine uslovilo pad BDP-a BiH za oko pet posto, ali je pad prihoda u većini MSP bio daleko veći od toga, uprkos mjerama podrške Vlade BiH.

MSP Forum Sarajevo je jedini i najznačajniji biznis događaj godine u BiH namijenjen vlasnicima i menadžmentu malih i srednjih preduzeća (firme sa 10-250 zaposlenih) u realnom sektoru.

Konferencija će, u ONLINE formatu, u organizaciji regionalnog trgovačkog magazina InStore i marketinške agencije Altermedia, biti održana 29. aprila 2021.

Cilj MSP Foruma je da ukaže na značaj malih i srednjih preduzeća kao motora bez kojeg nema ubrzanog oporavka domaće ekonomije, da se razmjenom međusobnih iskustava olakša rješavanje problema u bitno izmjenjenim uslovima poslovanja. 

Mala i srednja preduzeća su područje kojem se posvećuje nedovoljno pažnje u Bosni i Hercegovini, iako može biti značajan faktor ekonomskog rasta. Od ukupnog broja zaposlenih, mala i srednja preduzeća čine više od 90 posto poslovnih kompanija u BiH i zapošljavaju oko 64 posto.

msp-forum.ba