Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Najava: Webinar „Nova IPA za sistemski put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji“

Direkcija za Evropske integracije, DIPAK Ured u partnerstvu sa Udruženjem/udrugom BH novinari uz podršku GIZ/SPI poziva novinare_ke i medijske djelatnike_ce na webinar sa medijskim profesionalcima_kama o temi novog pretpristupnog instrumenta IPA III 2021-2027 Nova IPA za sistemski put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, koji će biti održan u petak, 16. aprila 2021. godine, u periodu od 11:00 do 13:30 sati.

Ciljevi webinara su informisanje medijske zajednice u BiH o novom IPA III instrumentu, sedmogodišnjoj finansijskoperspektivi EU pomoći 2021-2027 te njegovoj povezanosti sa procesom evropskih integracija u BiH, motivisanje novinara_ki o pravovremenom i sveobuhvatnom izvještavanju o procesu konsultacija koje organizira i koordinira Ured Državnog IPA koordinatora (DIPAK), kao i krajnjih ishoda procesa programiranja u BiH, te poticanje novinara_ki na mogućnosti unapređenja saradnje između civilnog društva i novinarske zajednice u praćenju procesa godišnjeg programiranja IPA III pomoći za BiH, u cilju jačanja učesničke demokratije.

Ukoliko želite da prisustvujete webinaru, molimo Vas da Vašu prijavu (ime i prezime, medij, kontakt e-mail i/ili telefon) pošaljete na ime Naide Dilić, e-mail: Naida.Dilic@dei.gov.ba i Vildane Džekman, e-mail: vildana.dzekman@bhnovinari.ba, najkasnije do srijede, 14.04.2021.godine do 12 sati. Nakon što dobijemo prijave, poslat ćemo Vam pristupne podatke za Zoom.

Plan rada webinara dostupan je OVDJE.

bh.novinari.ba