Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Nacionalni demokratski institut u BiH organizuje konferenciju: 100 lica korupcije

Obilježavajući kraj četvorogodišnjeg programa podrške međustranačkoj saradnji i inicijativama kojeg finansira USAID BiH,

Nacionalni demokratski institut u BiH 24.02.2021. organizuje konferenciju

100 lica korupcije

koja će se realizovati na hibridni način (kombinacija uživo i online prisustva).

Događaj će okupiti parlamentarce, predstavnike političkih stranaka, nevladinog sektora, akademije, međunarodne zajednice i medija. Na tri predviđena panela o parlamentarnom nadzoru, istraživačkom novinarstvu i integritetu izbornog procesa govoriće se iz ugla smanjenja korupcije i zloupotrebe vlasti te potrebe jačanja postojeće regulative. Takođe želimo promovisati pozitivne primjere iz zemlje i regije, ali i čuti o preprekama na koje se nailazi.

Ovom prilikom Vas želimo pozvati da pratite događaj registrujući se za sve ili neke od panela prema vlastitom odabiru:

  • Panel I: Iskustvo i izazovi u radu Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH
  • Panel II: Istraživačko novinarstvo između senzacije i kredibiliteta
  • Panel III: Izborni proces: između etike i interesa?

U prilogu dostavljamo i nacrt dnevnog reda sa kraćim opisom svakog panela i predviđenom satnicom događaja.

Radni jezik događaja je B/H/S sa obezbijeđenim prevodom na engleski jezik.

Previđeno je da panelisti iz BiH budu prisutni u COVID sali Centra za mlade na Grbavici. Panelisti iz drugih zemalja i publika će biti uključeni, događaj pratiti i moći postavljati pitanja putem aplikacije Zoom.

Bila bi nam čast da se odazovete našem pozivu i nadamo se Vašem potvrdnom odgovoru do 17. 2. putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSB-v36rY3fnotI8xAqXc4EI4XRz7RCze99Fxm2IgedhwUEQ/viewform?usp=sf_link

Link za praćenje događaja će biti proslijeđen nakon registracije i odabira panela.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Indiru Imamović na e-mail igrahic@ndi.org.

U prilogu ovog teksta nalazi se nacrt Agende100 lica korupcije nacrt agendeDownload