Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Nacionalni demokratski institut i Grupa 9 Vas sa zadovoljstvom pozivaju da učestvujete u konsultativno-stručnoj online panel diskusiji!

Grupa 9 je prethodne godine započela rad na zajedničkom dokumentu koji bi bio platforma za postavljanje okvira kada je riječ o zapošljavanju mladih u Bosni i Hercegovini. U tu svrhu pripremljeno je kratko istraživanje sadržano od diskusija tokom fokus grupa sa mladim ljudima širom BiH, te od dubinskih intervjua sa različitim učesnicima u procesu (uključujući poslodavce, predstavnike biroa za zapošljavanje, stručnjake iz oblasti ljudskih resursa te istraživače koji se bave strategijom zapošljavanja). 

Istraživanje će biti predstavljeno na događaju koji NDI i Grupa 9 organizuju u tzv. HIBRIDNOJ FORMI (sa mogućnošću online učešća) 22.05.2021. godine. 

Događaj je zamišljen kao konsultativna panel diskusija sa učešćem različitih učesnika i učesnica procesa.

Učestvovati možete putem Zoom platforme, a događaj će biti prenošen i uživo putem FB stranice Grupe 9. 

Prilozi

Pozivnica za panel diskusiju Mladi u fokusu – Buducnost-trzista-rada-Download

Final agende Mladi u fokusu – Buducnost-trzista-radaDownload