Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Na koje načine možemo sudjelovati u EU projektima?

EU fondovi i EU projekti su teme o kojima bismo svi voljeli više znati. Mnoštvo je korisnih informacija koje možemo pronaći na stranicama službenih institucija i one svojim djelovanjem uvelike pridonose većem razumijevanju šire javnosti za ove teme. No, možemo li se doista vidjeti kao aktivni sudionici u ovim fondovima?

PROČITAJTE VIŠE: Tko se može prijaviti za sudjelovanje u EU Projektima?

U svakodnevnim temama i razgovorima sve s češće susrećem sa zainteresiranim pojedincima koji žele dati svoj doprinos i sudjelovati u razvoju, ali smatraju da za EU fondove trebaju biti dio ‘organizacije’. Činjenica je da organizirane strukture imaju veće kapacitete, a time i veće mogućnosti sudjelovanja, ali to ne znači da u ovom procesu nema mjesta za sve.

Osiguravanje svih potrebnih  kvalitetnih kapaciteta je veliki izazov s kojim su se na svom putu u povlačenju fondova susretale sve članice EU. To je proces koji se konstantno razvija, jer se i potrebe s vremenom mijenjaju. Općenito gledano možemo reći da su kapaciteti koji su neizostavni vezani uz organizacijske, financijske i ljudske kapacitete.

Organizacijski kapaciteti su podloga na kojoj rastemo. Sve ideje koje pokrećemo moraju biti usklađene sa strategijom razvoja zajednice u kojoj želimo djelovati. Kako bi stvorili uvijete u kojima se možemo razvijati u željenom pravcu, na svima nama je da se uključimo u javne rasprave koje su nam svima dostupne. Trebamo biti svjesni da nam se nudi mogućnost sudjelovanja, jer ni jedna strategija se ne može donijeti bez konzultacija s civilnim društvom.

Najmanje što možemo napraviti je reći u što bismo željeli ulagati, dati svoj prijedlog i naći način da ga uklopimo u pojedini sektor razvoja. Za ovaj korak nije nam potrebno znanje o pisanju projekata i strategija, sve što trebamo poznavati je naš grad i imati malo opširnije znanje o nacrtu razvoja određenog sektora u kojem djelujemo.

Ovi pozivi su javni i dostupni svima, bez bilo kakvih uvjeta sudjelovanja i odličan su početak za postavljanje temelja u smjeru kojim idemo, ali i za nove spoznaje, pitanja i odgovore koje želimo dobiti. Ipak, na njih se javlja mali broj ljudi, jer je uvriježeno opće mišljenje da teško možemo nešto promijeniti i da će naše mišljenje netko uvažiti.

Međutim, ako zaista želimo nešto promijeniti, moramo pokušati i sudjelovati. 

Za sve koji ozbiljnije pristupaju EU projektima i žele biti izravno povezani kroz aktivno sudjelovanje, također postoji veliki raspon mogućnosti u kojima mogu djelovati. U projekte koji su već u provedbi moguce je prijaviti se kao sudionik u izvršenju radova. Ne treba zaboraviti da je provedba glavni pokretač gospodarstva u zajednici, te se kroz nabavku, radove, edukacije, pokreće niz aktivnosti od kojih svi možemo bolje živjeti.

Za projekte koji su u pripremi nužno je uskladiti svoju strategiju s ciljevima projekta, te se uključiti kao prijavitelj ili jedan od partnera. U oba slučaja potrebno je imati jednu osobu koja će biti dio tima za pisanje projekta i koordinirati sve vaše potrebe i zahtjeve koji se od vas traže.

To može biti djelatnik organizacije ili vanjski suradnik, ali potrebno je da ima osnovno znanje o pisanju projektne prijave. Nužno je napraviti taj prvi korak i vidjeti koji se pozivi planiraju raspisati, u koje od njih se možete uključiti i na vrijeme početi prikupljati potrebnu dokumentaciju, kako bi spremni dočekali javno raspisivanje poziva.

Način na koji će se to osigurati, svatko od nas će prilagoditi svojim mogućnostima i odabrati onaj koji nam je najprirodniji za djelovanje. Postoje razni tečajevi, akademije i studiji na kojima se može naučiti mnogo. 

Jedan od njih je i radionica na temu ‘7 koraka do EU Projekta‘.

Radi se o on line radionici u trajanju od 14 tjedana u kojoj će se učiti osnove pisanja EU projektnih prijava. Radionica je besplatna i ima za cilj upoznavanje šire javnosti s ovom temom i približavanje EU projekata.

Prijaviti se možete OVDJE.

Ako imate nekih pitanja o ovoj ili sličnim temama obratite mi se na evaluatorbih@gmail.com ili nam se pridružite u druženju i raspravi na instagram profilu @evaluatorbih

manager.ba