Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Na inicijativu Razvojnog centra: Kakanj, Knin i Danilovgrad predaju zajedničku aplikaciju za IPA-EU sredstva

Razvojni centar općine Kakanj je neprofitna organizacija čiji programski ciljevi korespondiraju unapređenju razvojno-projektnih aktivnosti u sektoru pripreme kapaciteta za privlačenje EU sredstava, saradnje sa regionalnim razvojnim centrima radi provedbe zajedničkih projekata, zajedničkih razvojnih projekata s jedinicama lokalnih samouprava, te kroz međuregionalnu i prekograničnu saradnju u EU i IPA fondovima.

Kao lokalna razvojna organizacija u općini Kakanj, Razvojni centar je u oktobru mjesecu inicirao sastanak u Općini Kakanj sa ciljem pokretanje prekogranične saradnje u programu Interreg IPA Cross-Boarder Cooperation Programme Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro 2014-2020 (Program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina i Crna Gora 2014-2020). Uz saglasnost Općine Kakanj, detektovani su projektni prioriteti Općine Kakanj prema kriterijima Europske Unije i navedenog programa, te je formiran tim kojeg čine predstavnici Razvojnog centra općine Kakanj, JP “Vodokom” d.o.o. Kakanj i Općine Kakanj koji je zvanično predstavio Projekat “Vodozahvatne zone Kakanj” izvornog naziva “Rekonstrukcija glavnog transportnog cjevovoda Bukovica – Kakanj, sanacija klizišta i izgradnja potpornog zida”.

U saradnji sa Gradskom upravom Grada Knina, JU Lokalnom razvojnom agencijom “Matica” Knin, Agencijom za projektiranje i savjetovanje “Kocka” Šibenik i Službom za upravljanje projektima Općine Danilovgrad i JP “Vodovod” Danilovgrad su određene projektne podudarne tačke za izradu projektne aplikacije za bespovratna EU sredstva iz programa Prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, gdje u najboljem ishodu poslije evaluacije EU komisije za kakanjski projekat očekujemo oko 600.000,00 EUR koliko je potrebno za implementaciju projektnih aktivnosti, uz sufinansiranje Općine Kakanj od 15% od ukupnog iznosa bespovratnog EU granta.

Iz Razvojnog centra općine Kakanj ističemo zadovoljstvo brzom reakcijom i spremnošću Općine Kakanj da pokrene svoju prvu projektnu aplikaciju u prekograničnoj saradnji Europske Unije, zadovoljstvo brzim odgovorom međunarodnih partnera iz Hrvatske i Crne Gore, uz iskrenu nadu da će navedena sredstva biti na raspoalganju za projekte iz prioritetne ose 2 ovog trilateralnog projekta.