Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Ministry for Europe and Foreign Affairs: Poziv za omladinske projekte

Komponenta „Mladi i volontiranje“ ima za cilj razvoj građanskog i solidarnog angažmana mladih na teritorijama, s jedne strane podsticanjem njihove mobilnosti u okviru volontiranja, a s druge strane podržavanjem stranih partnera u razvoju javne politike namenjene boljem uključivanju mladih u lokalni demokratski život, ali i boljem informisanju o temama koje ih se tiču.


Sve države i teritorije Zapadnog Balkana ispunjavaju uslove za ovaj poziv.


Poziv za omladinske projekte otvoren je do 10. marta 2021. godine.

Više informacija na linku bit.ly/2Y5r5qa