Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

“Mali biznisi” predložili amandmane na “Korona-zakon”

“Glas malih biznisa”, grupa koju je na društvenim mrežama okupio poduzetnik Ejub Kučuk, a koja ima više od 40 hiljada članova, dala je svoje prijedloge na jučer kompletirani zakon o ublažavanju negativnih posljedica pandemije koronavirusa.

Kažu kako je kardinalna greška usvojiti obustavljanje svih sudskih postupaka jer to ima ogromne implikacije na sve sudske sporove te kažu kako nedostaje definiranje pojma subvencije, u kojim rokovima i na koji način se refundira.

Navode i kako 244,8 KM ne obuhvata sva davanja na minimalne plate te zahtijevaju da budu uračunata sva davanja na platu do iznosa od 377 KM, što je iznos primanja tehnoloških viškova na birou, tako da to i firmama treba staviti na raspolaganje.

Posebno je naznačeno da zahtijevaju da se zakon primjenjuje od marta 2020. godine, a ne od aprila, kako je Vlada FBiH predložila.

“Samostalni poduzetnici su stavljeni u nepovoljan položaj u odnosu na ostatak privrede. Ako je svima na minimalnu platu, mora biti i u ovom segmentu subvencioniranje na minimalno propisanu osnovicu”, između ostalog se navodi u prijedlogu “Glasa malih biznisa”.

Izvor – Poslovne novine