Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Local Project Support Program – Arts and Culture 2020/2021

Programi Japanske fondacije osmišljenim tako da pruže djelimičnu pomoć u realizaciji projekata vezanih za japansku kulturu i umjetnost, sa ciljem da se unaprijedi kulturna razmjena.


Više o programima, načinu aplikacije i rokovima:
japanalapitvany.hu/en/local-project-support-program-arts-and-culture-20202021?fbclid=IwAR1Wg5HUd3