Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Kurs engleskog jezika za odrasle

Grupna nastava vam nudi ležerno okruženje, gdje učite da govorite intuitivno, kroz razgovor, pri čemu ste potpuno posvećeni novom jeziku. Za kratko vrijeme ćete govoriti sa više samopouzdanja, kako za vrijeme časova tako i u svakodnevnom životu.

Postavite sebi visoke ciljeve i savladajte ih pomoću čuvene Berlitz Metode.

Metoda Berlitz pomogla je milionima ljudi širom svijeta u učenju stranog jezika. Upravo ovu metodu primjenjujemo na kursevima engleskog jezika u JU CKM.

Berlitz metoda zahtijeva angažman stručnog kadra, motivirajuću atmosferu i moderan sadržaj.

Kroz naše kurseve engleskog jezika možete postići jako dobre rezultate u kratkom vremenskom periodu. Uz primjenu najsavremenijih metoda, vrlo brzo ćete učestvovati u spontanom razgovoru. Program učenja uključuje ciljani i pažljivo strukturirani sadržaj koji se sastoji od novih gramatičkih struktura i vokabulara.

Napredak učenja metodom Berlitz je puno brži od klasičnog jer se gradi samopouzdanje, tečnost i tačnost. Također, ovakva metoda doprinosi oslobađanju od straha pri komunikaciji na stranom jeziku.

Program djelimično uključuje klasično učenje ali se više pridaje važnost simuliranim situacijama, koje daju brze i efikasne rezultata učenja jezika.

Nevažno kojem stilu pripada vaše učenje, mi pravimo programe namijenjene vašim potrebama. Učenje se upotpunjuje koordiniranim online radom i preporučenim self-study metodama. Nastava je grupnog karaktera, ali je fokus na individualnom napretku svakog polaznika. Predavač određuje kakav sadržaj kursa je najpogodniji za svaku datu grupu i time olakšava proces učenja.

BENEFITI POHAĐANJA KURSA ENGLESKOG JEZIKA U CENTRU KULTURE I MLADIH

 • Najsavremenije tehnike i metode učenja stranog jezika
 • Od prvog časa učite govoriti, čime se dugoročno postižu najbolji rezultati
 • Postižete maksimalno samopouzdanje i motivaciju
 • Grupna nastava pruža prijateljsko i produktivno okruženje
 • Multimedijalni materijali za učenje prilagođeni vašim ciljevima i interesima
 • Konstantna podrška predavača i Centra kulture i mladih
 • Možete učestvovati u izboru tema koje vas zanimaju
 • Sve vrijeme trajanja kursa ostajete motivirani i lako usvajate jezik i upoznajete različite kulture
 • Postajete član zajednice English Language Learning Community
 • Dobijate certifikat za određeni nivo znanja nakon završnog ispita

Šta je English Language Learning Community?
Edukativni program na određenoj društvenoj mreži gdje možete vježbati engleski jezik, razgovarati na engleskom jeziku, pronaći dodatne materijale za učenje i razmijeniti svoja iskustva, što ovaj kurs sveukupno čini motivirajućim, edukativnim ali i zabavnim.

Svi kursevi stranih jezika se organizuju na šest nivoa:

• A1 – Beginner
• A2 – Elementary
• B1 – Intermediate
• B2 – Upper-Intermediate
• C1 – Advanced
• C2 – Proficient User

U nastavku donosimo detaljan opis svakog nivoa, kako bi lakše mogli zaključiti koji je vaš trenutni nivo znanja engleskog jezika.

A1 – Početni nivo
Nivo A1 je u engleskom jeziku poznat kao beginner, što znači početnički. Na početnom nivou kursa jezika A1 naučit ćete da se predstavite drugima, brojeve, datume, forme dobrodošlice, jednostavne fraze, svakodnevne izraze. Ovaj nivo znanja će vam pomoći da naučite kako naručiti hranu u restoranu, da se snađete u prodavnici, pitate za pravac i još dosta toga, dok ćete na naprednijim nivoima naučiti da se snalazite u zahtjevnijim situacijama.

A2 – Viši početni nivo
Nivo A2 je u engleskom jeziku poznat kao elementary, što znači da se stiče elementarno ili osnovno znanje. Kada savladate A2 nivo kursa jezika, moći ćete se sporazumijevati u jednostavnim konverzacijama a savladat ćete i pisanje i čitanje. Moći ćete govoriti o sebi, vašim osnovnim potrebama, porodici, vašoj profesiji, i to u okviru jednostavnih rečenica.

B1 – Srednji nivo
Nivo B1 se u engleskom jeziku naziva intermediate, što znači srednje. Na ovom nivou ćete steći srednje znanje jezika koje će vam omogućiti da samostalno komunicirate. Po završetku kursa engleskog jezika B1 nivoa, moći ćete se snaći u većini situacija u stranoj zemlji, također ćete naučiti da govorite o oblastima koje vas interesuju i koje vas se tiču. Moći ćete govoriti o svojim iskustvima, ambicijama, ciljevima, vašim snovima, osjećanjima, planovima itd. Razumjet ćete suštinska značenja rečenica jasne forme o vama poznatim temama.

B2 – Viši srednji nivo
B2 nivo se u engleskom jezika naziva i upper – intermediate što se kod nas prevodi kao viši srednji nivo. Sa završetkom kursa jezika B2 nivoa moći ćete se baviti stručnim terminima u vašoj radnoj oblasti, razumjet ćete suštinu složenih tekstova i neometano i tečno ćete razgovarati sa izvornim govornicima.

C1 – Napredni nivo
U engleskom jeziku C1 se naziva Advanced level, što na našem jeziku znači napredni nivo. Sa C1 nivoom jezika, sa lakoćom ćete razumjeti duže i zahtjevnije stručne tekstove kao i njihovo implicitno značenje. Moći ćete se izražavati tečno, spontano i jasno bez ikakvog problema, takoreći na akademskom nivou.

C2 – Viši napredni nivo
U engleskom jeziku C2 nivo se naziva Proficient User što kod nas znači ekspertni nivo ili nivo izvornog govornika. C2 nivo predstavlja posljednji i najviši nivo znanja jezika. Pod ovim nivoom znanja podrazumijeva se da polaznici mogu da razumiju sve što čuju i pročitaju, kao i velika brzina govora i preciznost. Posebna pažnja na ovom nivou usmjerena je na upotrebu idioma i adekvatnih izraza. Polaznici će biti sposobni da izrađuju poslovne izvještaje, da u potpunosti vladaju gramatikom i da bez poteškoća vode konverzaciju sa ljudima različitih dijalekta tog jezika.

Formiranje grupa i cijena
Grupe se formiraju tokom čitave godine kad se na istom nivou i u istom željenom terminu prijavi dovoljan broj polaznika.

Prijave su u toku.
Mjesečna cijena kursa je 50 KM, a popust je omogućen za članove iste porodice.

Neophodno je ispuniti prijavu sa obaveznim podacima:

 • ime i prezime polaznika
 • adresa, broj telefona, e-mail adresa roditelja/staratelja
 • datum rođenja
 • nivo znanja engleskog jezika (ako posjedujete certifikat)

Možete se prijaviti putem naše web stranice, ispunjavanjem namjenske forme u nastavku.

Svi polaznici jednog stepena moraju biti testirani, nakon čega će se formirati grupe u skladu sa početnim znanjem polaznika.

centarkulture.ba