Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada

Detaljne informacije o konkursu su dostupne na sljedećem linku:

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/download/4907_03b24ed3c0b081a44bb78b95678f646c