Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti

Detaljne informacije o konkursu su dostupne na sljedećem linku:

konkurs_dodjela_sredstava_sufinansiranje_naucno-istrazivacke_djelatnosti_2020.pdf