Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

KANADSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE

Održan sastanak predstavnika Razvojnog centra općine Kakanj i JP Vodokom Kakanj povodom izrade projektne aplikacije za Javni poziv za podnošenje prijedloga: Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI). Tematski prioritet javnog poziva je okoliš i klimatske promjene sa naglaskom na prilagođavanje i ublažavanje, kao i na upravljanje vodama. Zahvaljujemo JP Vodokom na profesionalnom radu.