Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Kakanjski paroh Dragiša Cvjetković u posjeti Razvojnom centru općine Kakanj

Kakanjski paroh Dragiša Cvjetković u posjeti Razvojnom centru općine Kakanj

U cilju nastavka pružanja administrativne i marketinške podrške u projektu Rekonstrukcije Parohijskog doma u Kaknju, kakanjski paroh Dragiša Cvjetković je posjetio Razvojni centar općine Kakanj. Dogovorena je asistencija Razvojnog centra u procesu organizacije predstojećih događaja otvorenja rekonstruisanog Parohijskog doma u Kaknju.