Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Kakanjski menadžeri i proizvodi: Međunarodna konferencija “Sfera 2019: Tehnologija betona” ispunila očekivanja

Branimir Muidža, direktor Tvornice Cementa Kakanj d.d. i predsjednik Vijeća stranih investitora BiH istakao je kako ova konferencija ima važan interes za građevinski sektor i bh.ekonomiju.

Prodekan Građevinskog fakulteta iz Sarajeva, Mirza Pozder kazao je kako je važno da fakultet podržava ovakve događaje, te se zahvalio organizatorima na pruženoj prilici za predstavljanje. Ispred Federalnog ministarstva prostornog uređenja obratio se i Igor Dizdarev koji je naveo da je beton kao građevinski materijal obrađen kroz zakonsku regulativu na federalnom nivou. Naveo je kako je u planu ministarstva izrada Zakona o građevinskim proizvodima, kako bi se zakonska regulativa BiH što više približila evropskom pristupu u certificiranju građevinskih proizvoda.

Na konferenciji se govori o regulativama i standardima u oblasti tehnologije betona, uz prezentacije kompanija i njihovih iskustava u procesu izgradnje objekata.

Inače, konferenciju organizuje kompanija Sfera d.o.o. Mostar u saradnji sa Građevinskim fakultetom Sarajevo, Institutom za standardizaciju BiH, IGH institutom iz Zagreba, te GIT institutom iz Tuzle. Program konferencije se nastavlja danas, uz prezentacije i predavanja stručnjaka i predstavnika kompanija koji su sponzori i partneri. Također, sutra će biti održana i panel diskusija o temi konferencije.