Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Kakanjci panelisti na konferenciji Digitalizacija BH društva

17.03.2019. – Konferencija o Digitalizaciji BH društva počinje u ponedjaljak 18. a završava u srijedu 20. marta. U okviru panela benčmarking indikatori, indeksi e-spremnosti i uticaja tehnologije na društvo, panelista je Alem Zekić. O javnim servisima u službi eGrađanina i eDruštva govorit će Aldin Šljivo, a o Potpori razvoju digitalnog okruženja govorit će Mirsad Jašarspahić

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i GlobalGPS BH, organizatori su Tiimiss Konferencija pod nazivom „Digitalizacija bosanskohercegovačkog društva“ koja se održava u Sarajevu od 18. do 20. marta. Riječ je o jedinstvenoj konferenciji koja traje tri dana i čija agenda sadrži 17 panela i na kojoj učestvuju domaći, regionalni i svjetski stručnjaci .

Prvog dana Konferencije uvodna obraćanja o Značaju digitalizacije za razvoj BiH privrede na uvodnom plenarnom panelu imat će: Dr.sc. Vjekoslav Vuković, dopredsjednik Vanjskotrgovinska komore BiH, Saša Dalipagić, zamjenik ministra komunikacija i transporta; Predrag Kovač, direktor Regulatorne agencija za komunikacije, Velimir Jukić, direktor Agencije za statistiku. U drgom dijelu plenarnog panela o pozitivnim iskustvima digitalnog poslovanja govorit će: Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije u BiH, Andrea Rauber Saxer, ambasadorica Švicarske Konfederacije , Zorica Bukinac, ambasadorica Republike Slovenije i Bernardica Periš iz Ambasade Republike Hrvatske.

mirsadjasarspahicMirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredna komora Federacije BiH

U okviru teme Potpore razvoju digitalnog okruženja, tokom prvog dana govorit će i Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH, Sedin Kahriman, v.d. Generalni direktor BH Telecoma i Hamdo Katica, predsjednik IKT Asocijacije Vanjskotrgovinske komore BiH.

alemzekicAlem Zekić, direktor kakanjske IT firme Synergy Soft

Drugog dana konferencije od 10:00 do 11:15 sati u okviru panela: Presjek stanja: benčmarking indikatori, indeksi e-spremnosti i uticaja tehnologije na društvo, panelista je magistar elektrotehnike Alem Zekić, direktor kakanjske IT firme Synergy Soft. U okviru ovog panela magistrica Edima Zejnilović, govorit će o finansijama u javnoj upravi i EU, a o značaju benčmarkinga za javnu upravu, te o pozitivnim iskustvima u javnoj upravi još će govoriti Željko Knežević pomoćnik ministra u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH i Damir Faruk Saračević, priznati stručnjak za upravljanje ljudskim potencijalima u IT sektoru.

U okviru istog panela, u poslijepodnevnom terminu od 14:00 do 15:30 jedan od četiri panelista o javnim servisima državne administracije u službi eGrađanina govorit će i općinski načelnik Kaknja, Aldin Šljivo.

sljivokonfernsAldin Šljivo, načelnik Općine Kakanj

Uvodna konferencije o Digitalizaciji bosanskohercegovačkog društva održana je u decembru prošle godine, a ovoga puta je riječ o Glavnoj konferenciji čiji cilj je napraviti presjek stanja u BiH kada je u pitanju digitalizacija i iskorištenost bosanskohercegovačke IKT industrije, te inicirati aktivnosti koje će pokrenuti promjene u društvu. Cilj je u predviđena tri dana izložiti teme – stubove razvoja, na kojima su radili eksperti iz različitih sfera, kako bi se na što bolji način uspjelo objasniti gdje se trenutno nalazi Bosna i Hercegovina u smislu digitalizacije i informatizacije i kojim bi putem trebala ići da bi poboljšala digitalnu i informacionu infrastrukturu, kako društva, tako i države.

A.Z./KakanjLive