Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv za taksi prevoznike: Dopunska oznaka

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, na osnovu Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 6/10 i 5/16), Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Kakanj,-Prečišćeni tekst- („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 3/19),

O B A V J E Š T A V A

I JAVNO POZIVA TAKSI PREVOZNIKE

Pozivaju se taksi prevoznici sa područja općine Kakanj da najkasnije do 25.12.2020. godine podnesu zahtjev za izdavanje dopunske oznake za taksi vozilo za 2021. godinu.

Dopunska taksi oznaka se dodjeljuje po načelu jedna oznaka za jedno vozilo i važi do kraja godine u kojoj je izdata. Dopunsku taksi oznaku izdaje Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj.

Uz zahtjev za izdavanje dopunske taksi oznake za 2021.godinu taksi prevoznik dužan je priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

  1. Dokaz da je taksi prevoznik raspoređen na taksi stajalište,
  2. Važeće rješenje o ispunjavanju propisanih tehničko-eksploatacionih uslova za vozilo,
  3. Rješenje o korištenju javne površine (kopija) ili kopija uplatnice,
  4. Potvrdu o registraciji za vozilo koje ima registarske oznake koje počinju slovnom oznakom „TA“,
  5. Dokaz o uplaćenoj taksi u iznosu od 5,00 KM,
  6. Staru dopunsku taksi oznaku vratiti prilikom preuzimanja nove dopunske taksi oznake.

Obrazac zahtjeva za izdavanje dopunske oznake može se preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Kakanj. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj,  I sprat, zgrada Općine Kakanj, svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati ili pozivom na broj telefona 032/771-800, lokal 848.