Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv za sponzorstva i donacije u 2021. godini u Bosni i Hercegovini

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina objavljuje poziv za sponzorstva i donacije u 2021. godini u Bosni i Hercegovini za projekte namijenjene podršci osobama mlađim od 18 godina i osobama u skrbi, kao i projektima koji se odnose na jednu od sljedećih oblasti:
1. Obrazovanje
2. Kultura
3. Humanitarni rad
4. Sport
5. Okoliš

Javni konkurs za javnost ostaje otvoren do 09/04/2021. Pravila i obrazac za prijavu:

https://rbbh-aa0d.kxcdn.com/sites/default/files/dokumenti/2021-02/Pravila%20-%20Javni%20konkurs%202021.pdf

https://rbbh-aa0d.kxcdn.com/sites/default/files/dokumenti/2021-02/Prijavnica%20-%20Javni%20konkurs%202021.pdf