Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA – PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI 2021. GODINA