Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2019. godinu

Na osnovu Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2019. godinu broj: 02-14-7731/19 od 07.05.2019. godine i Uputstva o poticanju poljoprivredne proizvodnje za 2019. godinu broj: 05-24-7731-1/19 od 30.05.2019.godine, (u daljem tekstu: Uputstvo), Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu raspisuje:

J A V N I P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2019. godinu

1. Pozivaju se fizička lica sa prebivalištem i pravna lica sa sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2019.godinu u rokovima određenim u Uputstvu za svaki pojedinačni poticaj.

2. Podnosioci zahtjeva mogu biti fizička i pravna lica koja ispunjavaju opće i posebne uslove propisane Uputstvom.

3. Zahtjevi sa dokazima o ispunjavanju posebnih uslova podnose se Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu na propisanom obrascu objavljenom u Uputstvu.

4. Uputstvo je objavljeno je na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba (u dijelu Javni pozivi) i na web stranici Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.