Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv za prijavu stručnih lica geološke struke za povremeni rad u stručnim komisijama za reviziju elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralnih sirovina u nadležnosti Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona

Detalji o ovom Javnom pozivu su dostupni putem sljedećeg linka:

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/download/5106_34f25ecd626e7140a76bd28e6aa76ef0