Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje malih projekta na području Bosne i Hercegovine

Caritas Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „SOCIETIES 2“ kojeg financira Europska unija, objavio je

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje malih projekta na području Bosne i Hercegovine.

Financirat će se najmanje osam projekta u iznosu od 5.000 do 8.250 Eura.

Zahtjeve mogu dostaviti lokalne organizacije osoba s invaliditetom i socijalna poduzeća koja upošljavaju osobe s invaliditetom.

Poziv je otvoren do 15.11.2020. godine.

Javni poziv i prijavni obrasci dostupni su na web stranici Caritasa BiH http://www.caritas.ba/?stranica=najave&clanak=1120