Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (vanistitucionalnim partnerima FIGAP II programa) koji će se finansirati iz sredstava FIGAP II programa

Ministarstvo za Ijudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i HercegovineNa osnovu Posebnog sporazuma izmedu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. koje zastupa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Švedske, koju zastupa Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), za podršku provodenju programa FICJAP 11 (2017 – 2021) i Supsidijamog sporazuma između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Gender centra – Centara za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske i Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine. te Pravila o organizaciji i radu FIGAP II Programa, a u skladu sa Godišnjim planom rada FIGAP II Programa za 2019.godinu. Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine. Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, objavljuje:Javni pozivza podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (vanistitucionalnim partnerima FIGAP II programa) koji će se finansirati iz sredstava FIGAP II programa.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za 2019. godinu je 80.000.00 KM. Minimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom projektnom prijedloguje 7.000.00 KM. a maksimalan do 15.000.00 KM. Projektni prijedlozi se dostavljaju najkasnije do 17.12.2019. godine.

http://www.mhrr.gov.ba/Javni_poziv/Arhivski/Javni%20poziv%20za%20FIGAP%20II%20program%20Grant%20sredstva%20potpisan.PDF