Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške incijativama liderki tokom COVID19 pandemije u okviru WIE projektne aktivnosti „Liderke u akciji“

Procurement Process :CP-QB-FBS – Call for Proposal – Quality Based Fixed Budget
Office :UNDP CO BIH – BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline :23-Feb-21
Posted on :04-Feb-21
Development Area :OTHER  
Reference Number :75045
Link to Atlas Project :
00105416 – Women in elections in BIH
Documents :
Prilog 1 – Obrazac projektnog prijedloga, WiE
Prilog 2 – Forma budžeta, WiE
Prilog 3 – Logicki okvir rada, WiE
Prilog 4 – Plan aktivnosti i promocije, WiE
Prilog 5 – Pismo podrške, WiE
Prilog 8 – Administrativni podaci o aplikantu, WiE
Prilog 9 – Finansijska identifikaciona forma, WiE
Prilog 11 – Lista za provjeru, WiE
Prilog 12 – Pismo namjere, WiE
01-Javni poziv – Podrska incijativama liderki tokom COVID19 pandemije Smjernice

Overview :

II Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata se realizira u okviru aktivnosti „Liderke u akciji: Emancipacija i pružanje usluga u sklopu humanitarnih i urgentnih praksi u vrijeme pandemije“, koja se provodi kao dio projekta Žene na izborima u BiH (u daljem tekstu WIE), finansiranog od strane Vlade Švedske.

Jedanaestog marta 2020. Svjetska zdravstvena organizacija je proglasila pandemiju COVID-a 191[1]. Dok se oboljenje isprva sporo širilo ka Bosni I Hercegovini i drugim zemljama Zapadnog Balkana, od februara 2020. godine broj potvrđenih slučajeva je u naglom porastu. Vijeće ministara BiH i entitetske vlade su u martu 2020 proglasile vanredno (Vlada RS) i stanje nesreće (Vlada FBiH i VMBiH) [2][3].

U deset jedinica lokalne samouprave4, tokom dosadašnjih aktivnosti, WIE projekat je uspostavio veoma blisku saradnju sa upravama, posebno strukturiranim fokusnim grupama i kroz manje infrastrukturne intervencije, izgradnju kapaciteta, savjetovanja o poboljšanju lokalnih socijalnih usluga i aktivnosti vezane za izradu lokalnih gender akcionih planova.

U okviru I javnog poziva koji je organizovan u periodu od 5. do 30. oktobra 2020 godine, ukupno je podržano 5 inicijativa liderki sa područja partnerskih 4 partnerske jedinice lokalne samouprave i to: Banja Luka, Laktaši, Gračanica i Ljubuški.

Cilj ovog javnog poziva su brze i ciljane intervencije, koje će povećati snagu i vjerodostojnost ženskog liderstva u zemlji, potači i podržati aktivizam i socijalnu koheziju te, gdje je to moguće, ponuditi riješenja  bitnih lokalnih socijalnih potreba.

II Javni poziv usmjeren je na podršku projektnim prijedlozima u 6 jedinica lokalne samouprave i to: Bijeljina, Nevesinje, Olovo, Stari Grad Sarajevo, Tešanj i Zenica.

More information here