Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata u prostoru iz nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona

Detaljne informacije o javnom pozivu su dostupne putem sljedećeg linka:

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/download/5135_a0a3a4ab9f1b8e8dfd6037e8d24523e2