Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv za – Kreiranje Online medijske kampanje uz izradu promotivnog video projekta “Hrana nije otpad!”

Projekat “Hrana nije otpad!” je podržan u okviru projekta “Misli o prirodi!” kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a financijski podržavaVlade Švedske.

Više informacija i konkurentski zahtjev možete preuzeti na sljedećem linku:
https://bit.ly/3iQXkVn

Facebook