Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija kantonalnog karaktera sa područja Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 32. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2021.godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/21) i člana 151. stav (4)
Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kanton („Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07, 13/11, 3/15 i 2/16), Zeničko-dobojski
kanton – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, raspisuje

JAVNI POZIV
za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata nevladinih organizacija
kantonalnog karaktera sa područja Zeničko-dobojskog kantona
I. Predmet javnog poziva
Javnim pozivom prikupljaju se programi/projekti za dodjelu budžetskih sredstava
namijenjenih za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata iz oblasti socijalne zaštite,
zaštite civilnih žrtava rata, zaštite porodica sa djecom i zaštite raseljenih lica i povratnika.

Detaljnije informacije o Javnom pozivu i prijavni obrazac:

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/download/5243_66c0917bc5377ee3edd9f0074975f7b0

https://www.zdk.ba/javni-pozivi/item/download/5244_0b7f1ef8ee8b95c5da6e93c573ab9b23