Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv za dostavljanje ponuda za održavanje treninga na teme namicanje sredstava i osnova javnog zagovaranja

Resursni centar objavljuje poziv fizičkim i pravnim licima za dostavljanje ponuda za isporuku usluge: Priprema i provođenje trening programa (on-line obuke) prilagođenih građanskim aktivistima i predstavnicima novonastalih (grassroot) inicijativa na teme “namicanje sredstava” i “osnove javnog zagovaranja”.

Više informacija na ➡http://bit.ly/3tm2EDc