Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – Popravak i reparacija devastiranih kancelarijskih i sanitarnih kontejnera na području naselja Lipa, Unsko-sanski kanton

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da nam dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za Popravak i reparaciju devastiranih kancelarijskih i sanitarnih kontejnera na području naselja LipaUnsko-sanskog kantona, koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opšte instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije i administrativne zahtjeve koje bi dobavljači trebati slijediti, kako bi predali svoje ponude na razmatranje IOM-u. Svaki dokument mora imati  potpis i pečat kompanije.

Javni pozivVRSTA DATUM OBJAVEKRAJNJI ROK
Popravak i reparacija devastiranih kancelarijskih i sanitarnih kontejnera na području naselja Lipa, Unsko-sanski kantonRADOVI 28.04.2021.17.05.2021.

.

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

Rok za dostavljanje ponude je ponedeljak 17.05.2021. godine do 11:00h poštom na sljedeću adresu:

International Organization for Migration

Muhsina Rizvića 13, Bihać 77 000

n/r Odjel za nabavke

Napomena: Ponuda treba da bude validna 90 dana nakon podnošenja ponude.

Obilazak terena je zakazan za utorak, 11.05.2021. godine u 11:00.

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opšte instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese: uskproc@iom.int

Napomena: Rok za pojašnjene poruka je 2 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju, kako bi Vaša ponuda bila kompletirana te da uz vašu ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB stiku.

Rok: Ponedjeljak, 17. maj, 2021

Jezik: engleski

bih.iom.int