Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019.godinu

Na osnovu člana 25. stav 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:33/03), Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2019. godinu broj: 02-14-8906/19 od 24.05.2019.godine i Instrukcije o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava zaštite okoliša, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje:

J A V N I P O Z I V
za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2019.godinu

javni_poziv_sredstva_zastita_okolisa_2019.pdf 
instrukcija_kriteriji_sredstva_zastita_okolisa_2019.pdf 
Prijavni_obrazac_sredstva_zastita_okolisa_2019.doc