Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

Javni poziv za dodjelu sredstava sa „Tekućeg transfera za sport“ iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu

Detalji o Javnom pozivu kao i potrebni obrasci za prijavu se nalaze na sljedećim linkovima:

javni_poziv_dodjela_sredstava_za_sport_2020.pdf 

prijavni_obrazac_broj_3.doc

prijavni_obrazac_broj_5.doc