Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on skype

JAVNI POZIV za dodjelu podrške programima i projektima institucija nauke i kulture od značaja za BiH u 2021. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, na osnovu odluke broj: 05-35-1162/21 od 13.04.2021. godine, raspisalo Javni poziv za dodjelu podrške programima i projektima institucija nauke i kulture od značaja za BiH u 2021. godini.

Tekst Javnog poziva-bosanski jezikTekst Javnog poziva -hrvatski jezikTekst Javnog poziva -srpski jezik
Obrazac za prijavuObrazac za prijavuObrazac za prijavu

Javni poziv ostaje otvoren do 30.04.2021. godine.